Çalışma İzin Başvurumuz Reddedildi Ne Yapmalıyız?

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yapılan çalışma izni başvurularını inceledikten sonra çalışma izni sonucunu işverenlere bildirir. Yabancı Çalışma İzni olumlu olarak da olumsuz olarak da sonuçlanabilir.

İşveren ve yabancı çalışana çalışma izni reddi tebliğ edilir. Bakanlığının kararına karşı ret kararının ilgiliye tebliğinden itibaren 30 gün içinde itiraz yoluna gidilebilir. İtiraz Çalışma Genel Müdürlüğü ve Yabancıların Ça­lışma İzni Dairesi yetkililerinin oluşturduğu komisyon tarafından dosya üzerinden incelenerek karara bağlanır.

Çalışma izinler ret edildiği takdirde doğru yapılan redde itiraz başvurularında başvurular tekrar değerlendirmeye alınarak onaylanabilir.

Ret edilen Yabancı Çalışma İzni Başvurularınız hakkında ARP Danışmanlıktan bilgi alabilirsiniz.

Benzer Konular