Yabancıların, Çalışmalarının Yasak Olduğu Meslekler?

Yabancıların Çalışmalarının Yasak Olduğu Meslek ve Görevler

  1. Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık.
  2. Eczacılık
  3. Veterinerlik
  4. Özel hastanelerde sorumlu müdürlük
  5. Avukatlık
  6. Noterlik
  7. Özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik görevlisi
  8. Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb.
  9. Gümrük müşavirliği
  10. Turist rehberliği

Türk soylu yabancılar bu konu da istisna oluşturmaktadır.

Türk soylu yabancılar çalışma izninden muaf tutulmamışlardır, sadece değerlendirme kriterlerinden muaf tutulmuşlardır.

Türk soylu yabancılar çalışma izni alarak çalışmak zorundadırlar.

Benzer Konular