TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURULUŞU

Yabancı Sermayeli Türkiye’de Şirket Kuruluşu

Türkiye’nin Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) Kanunu, eşit muamele ilkesine dayalı olup uluslararası yatırımcıların yerel yatırımcılar ile aynı hak ve yükümlülüklere sahip olmasına olanak tanımaktadır. Türkiye’de Şirket Kuruluşu ve hisse devri koşulları, yerel yatırımcılara uygulananlar ile aynıdır.Buna göre, uluslararası yatırımcılar, Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) belirtilen tüm şirket türlerini kurabilmektedir. TTK; uluslararası standartları karşılayan, özel sermaye ve halka arz faaliyetlerini teşvik eden, yönetim işlemlerinde şeffaflık sağlayan ve Türkiye’nin iş ortamını AB mevzuatı ve AB’ye katılım süreci ile uyumlu hale getiren bir kurumsal yönetim yaklaşımı sunmaktadır.Türkiye gerçekleştirdiği yatırım ortamını iyileştirme reformuyla birlikte iş yapma kolaylığını esas almış ve böylece şirket kuruluşlarında yaşanan bürokrasi kaldırılmış, maliyet ve prosedürler de asgariye indirilmiştir. Bu doğrultuda, şirket kuruluşları artık sadece Ticaret Odalarında faaliyet gösteren ve “tek durak ofis” olarak tasarlanan Ticaret Sicili Müdürlüklerinde gerçekleştirilmekte ve aynı gün içinde tamamlanabilmektedir.

Dikkat edilmesi gerekenler

Türkiye’de Şirket Kuruluşu için şirket ortağının türk vatandaşı olma şartı yoktur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği Anonim şirket kurulurken yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulunması gereken kişinin ikamet tezkeresi alması gerekmektedir.Limited şirket kurulurken ikamet tezkeresi alma zorunluluğu yoktur.

Türkiye’de bir yabancı şirket kurarken aşağıda yer alan listeye göre haraket edilmelidir :

  1. Tutanak ve ana sözleşmenin çevrimiçi olarak MERSİS’e gönderilmesi gerekir.
  2. Şirket belgelerinin düzenlenmesi ve noter tasdiki ile onaylanması gerekir.
  3. Potansiyel vergi numarasının alınması gerekir.
  4. Sermayenin belirli bir yüzdesinin Rekabet Kurumu’nun hesabına yatırılması gerekir.
  5. Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil başvurusu yapılması gerekir.
  6. Yasal defterlerin tasdikletilmesi gerekir.
  7. Ticaret Sicili Müdürlüğünün şirket kuruluş bildirisinin vergi dairesinden takip edilmesi gerekir.
  8. İmza sirkülerinin düzenlenmesi gerekir.

Arap ülkelerinin vatandaşları için Şirket ortaklarının Türkiye’de herhangi bir bankada daha önce hesap açtırmış olmaları işlemlerini hızlandıracaktır. Eğer hesap açılmadıysa daha önce şirketi kuruluşu için öncelikle sermaye blokesi öncesi pasaport ile bankalara başvurarak hesap açılması konusunda bir sorunun olup olmadığı araştırılmalıdır.

Detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.