İNSAN KAYNAKLARI VE BORDROLAMA – TEKNİK İŞLEMLER DANIŞMANLIĞI

Bildiğiniz gibi ülkemizde iş mahkemeleri en yoğun çalışan mahkeme türüdür. Bir çok çalışan birtakım haklarının ödenmediğini yada eksik ödendiğini düşünerek işvereninden davacı olmaktadır. Aslında çalışanlarımız bunu teknik bilgiye dayanarak değil kulaktan dolma bilgiler ile yapmaktadır. Buna rağmen eğer işveren kayıtlarını doğru tutmaz ve buralarda ispatı güç hatalar yaparsa bunun işverenlere ek külfet oluşturması hiç de sürpriz olmayacaktır.

Şirketimiz uzun yıllar, Türkiye‘nin önde gelen şirketlerinde, bu alanda görev almış İnsan Kaynakları Müdürleri ile sahada yapılan hataların farkında olarak işin hem mutfağını hem de sunumunu profesyonelce yapan, nelere dikkat edilmesi gerektiğini, kaybedilen davaların temelinde ne gibi eksiklikler olduğunu bilen uzman kadromuz ile bu alandaki açığı kapatmaya hazırdır. Ayrıca bu alanda gerekli eğitimler organize edilerek kurum içi eğitimler verilmektedir.

Bordrolama ve Teknik İşlemler;

 • Özlük ve diğer çalışma bilgilerinin girişi
 • Çalışanın belirli – belirsiz süreli, kısmi zamanlı – tam zamanlı, uzaktan çalışma – isteğe bağlı çalışma gibi iş sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • Ödenekler, sigorta, net ücret ve bordroya ilişkin her türlü resmi listenin ve raporun hazırlanması
 • Personele ait ücret bordrolarının sahiplerine iletilmesi, imzalı nüshaların arşivlenmesi
 • İzin ve satış primlerinin takibi ve izin defterlerinin tutulması
 • Resmi dairelere verilmesi gereken her türlü dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması
 • İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ücret hesaplamalarının yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesi
 • İşten ayrılışta personele verilmesi gereken çalışma belgesi, tasarruf bilgileri, vergi masraf bildirimi gibi belgelerin hazırlanması
 • İnsan kaynakları departmanının kullanımı için kimlik, personelin fotoğrafları, öğrenim, departman, departman değişiklikleri, unvan değişiklikleri, adres, yakınlarının bilgi ve adresleri, firma için değerlendirmeye konu olabilecek diğer bilgilerin müşterimiz olan şirketin kullanımına hazır olarak tutulması ve güncellenmesi
 • İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, gerekli uyarıların yapılması, yasal uygulamalar ve değişiklikler konusunda bilgi verilmesi, bordro hesapları veya uygulamalar konusunda şirket yönetimince uygun görüldüğü kadarı ile personelin sorularına cevap verilmesi
 • İşten ayrılan veya emekliliği gelen personellerin tazminat hesaplamalarının yapılması