TURKUAZ KART SAHİBİ OLMA

YABANCILARIN TURKUAZ KART SAHİBİ OLMA HAKKININ ELDE EDİLMESİ:

Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyim, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisine göre başvurusu uygun görülen yabancılara ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilir.

Geçiş süresi sonunda süresiz Turkuaz Kart verilir ve yabancı süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanır.

Turkuaz Kart sahibi yabancının eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ikamet izni yerine geçen belge verilir. Turkuaz Kart sahibi yabancı, bu Kanunda düzenlenen süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanır.

Akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide Türkiye bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancı olarak değerlendirilir.