Çalışma İzni Nasıl Geçersiz Sayılır?

Bakanlık çalışma izni verilmesi, çalışma izni uzatılması, talebinin reddedilmesi, çalışma izninin iptal edilmesi ya da çalışma izninin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin kararını, yabancıya veya varsa işverenine Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ eder.

Çalışma izninin Geçersiz Sayılması

  • Yabancının ikamet tezkeresinin herhangi bir nedenle geçersiz hale gelmesi ve ya geçerlilik süresinin uzatılmaması,
  • Yabancının pasaport ve pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmaması
  • Yabancının mücbir sebepler dışında aralıksız olarak 6 aydan fazla yurt dışında kalması çalışma izni geçerliliğini kaybeder.

Benzer Konular