Çalışma İzni Neden Reddedilir? Çalışma İzni Ret Sebepleri Nelerdir?

Kriterlere uygun ve doğru yapılan çalışma izni başvurularında çalışma izni reddi istisna göstermektedir. Çalışma izni başvurusu yapılmadan önce kriterlerin uygunluğu ve yapılması gerekenler hakkında doğru bilgi veren danışmanların çalışma izni başvuruların ret alma ihtimali düşüktür.

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı başvurulan işin, yabancı personel gerekliliğini bilmesi gerekmektedir. Aksi durumda çalışma izni başvurusunu ret edebilir.

ÇSGB tarafından belirlenen kriterlerin karşılanmadığı başvurular,

Bakanlık tarafından başvuruya tanınan kanuni süre içinde tamamlanmayan başvurular,

Başvuruda bulunan işverenin yabancı çalıştırmaya ilişkin gerekçesinin yetersiz görüldüğü durumlar da,

Yabancılara yasak olan mesleklerde başvuru yapılması durumunda,

Başvurularda belirtilen nitelik ve uzmanlığı taşımayan yabancıların başvurularında,

Uluslararası İş Gücü Politikasının dışında kalan başvurularda,

Türkiye’ye giriş verilmeyen yabancıların, vize verilmeyecek yabancılar, hakkında sınır dışı kararı alınan yabancıların başvurularında,

Belge ve bilgilerin sahte olarak düzenlenerek yapılan başvurularda,

Yabancının geçerli bir ikamet tezkeresinin bulunmaması durumunda,

Kamu sağlığı, güvenliği ve düzeni açısından tehdit oluşturan yabancıların başvurularında,

Yabancının çalışmasının millî güvenlik, kamu düzeni, genel asayiş, kamu yararı, genel ahlâk ve genel sağlık için tehdit oluşturması durumunda,

İç İşleri Bakanlığının olumsuz görüşünde,

Yabancının eğitim bilgilerinin uygun olmadığı durumlarda yapılan izin başvurularında,

Türkiye’nin tanımadığı ülke vatandaşlarının başvuruları (Dışişleri Bakanlığı tarafından uygun görülmüştür durumu istisna oluşturur) ;

İş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler ve istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklik­lerinin çalışma izni verilmesine elverişli olmaması,

Başvurulan iş için ülke içinde, dört haftalık süre içerisinde o işi yapacak aynı niteliğe sahip kişinin bulunması, (İŞ-KUR kayıtlarının online olarak incelenmesi)

Çalışma izni başvurusu, ulusal güvenlik, kamu düzeni, genel güvenlik, kamu çıkarı, genel etik ve genel sağlık gibi hususlardan dolayı reddedilebilmektedir.

Benzer Konular