İkamet iznine sahip olmak yasal çalışabilmek için yeterli midir?

Oturma izni ile çalışmak yasal değildir. Oturma izni yabancılara ikamet etmeleri için verilen izin türüdür. Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce çalışma izni almaları zorunludur. Oturma izni çalışma izni yerine geçmez. Çalışma izni oturma izni yerine geçer.

Benzer Konular