Neden Türk Vatandaşı Olmalıyım?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, türk devleti sosyal bir devlettir. Türk Vatandaşı olmak Vatandaşların refah durumlarıyla ilgili olan, onlara asgari bir yaşam düzeyi sağlamakla mükellef devlet olarak tanımlanır. Bir ülkenin sosyal devlet olma derecesi, anayasadaki “sosyal ve ekonomik hakları” gerçekleştirme gücüne bağlıdır. Fakat vatandaşların refah durumlarıyla ilgilenen ve bunları anayasada güvence altına alan bir devlet, salt bu niteliğin- den dolayı, sosyal devlet olma özelliğini kazanamaz. Demokratik devlet ile sosyal devlet birbirine sıkı sıkıya bağlı olgulardır. Demokratik devlet, güçsüzlerin güçlerini, devlet yapısı ve siyasal kararlar üzerinde hissettirmeleriyle gerçek anlamda kurulabilir. Bunun için devlet sistemi içinde çalışanların yeri ve ağırlığının olması ve anayasal güvenceye kavuşturulması gerekir. Bu amaçla çalışma yaşamına ilişkin hükümler de sosyal ve ekonomik haklar içinde yer almaktadır. Yabancı uyruklu pek çok kişi, ya yaşam ya da iş yoluyla, Türk vatandaşlığına nasıl başvurulacağını merak etmekte ve Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır sorusuna yanıt aramaktadır.

Neden Türk Vatandaşı Olmalıyım?

Türkiye son yıllarda iş, yatırım, turizm ve göçmen yaşamında önemli bir küresel etki yaratmaktadır. Dolayısıyla, birçok yabancı uyruklu birey, Türkiye’ye taşınmak, Türkiye’de iş kurmak ya da Türk vatandaşı olma yoluyla bir Türk ile aynı haklardan faydalanmayı istemektedir. Türk vatandaşlığının avantajları arasında, çalışma izni ve oy hakkının yanı sıra, oturma izni ihtiyacının ortadan kaldırılması, dolayısıyla zamandan ve paradan tasarruf edilmesi sayılabilir. Ayrıca, Türk vatandaşı olmaya hak kazanmış bireyler, sağlık ve emeklilik maaşı için sosyal güvenlik sistemine de ödeme yapabilirler. Ülkemizde, zorunlu eğitim sistemi uygulaması bütün vatandaşları kapsamaktadır. Devlet, vatandaşları arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin, herkesin çağdaş eğitim koşulları içinde ve parasız olarak temel eğitim almasını sağlamakla yükümlüdür. Maddi olanakları yetmeyen öğrenciler için burslar sağlar. Özel eğitime ihtiyacı olanlar vatandaşlar için gerekli tedbirleri alır. Sosyal Devlet tanımına uygun şekilde, vatandaşlarına ev, yol, hastane, park, spor alanları vb. hizmetler sunan Türkiye, hizmet ve sunulmalarına hız vermiş durumdadır.

Türk Vatandaşlık Hakları Nelerdir?

1-SEÇME VE SEÇİLME HAKKI: Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği, belediye başkan ve üyeleri olmak üzere çeşitli alanlarda oy kullanmak üzere 18 yaşını doldurmuş bireylere verilen haktır.

2-KANUNLARA UYMAK: Devletin, hukuk kuralları dâhilinde vatandaşların ve toplumun düzenini sağlamak amacıyla koyduğu kuralla kanun diyebiliriz. Kanunlar toplumdaki bireyler içindir ve bireyler bu kanunlara uymakla mükelleftir.

3-VERGİ VERMEK: Devletin, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için vatandaşlarından aldığı paraya vergi denir. Ödediğimiz vergiler bize; yol, okul, hastane, okul, köprü gibi hizmetlerle geri döner. Ülkemizdeki vergiler başlıca şunlardır: Gelir vergisi, kurum vergisi, emlak vergisi, damga vergisi ve katma değer vergisidir.

4-ASKERLİK YAPMAK: TC vatandaşı ve sağlıklı olan bireyler, 20 yaşını doldurmuş her erkek birey askere gider. Ülkemizin geleceğini korumak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı; hava, kara, deniz kuvvetleri ve bunlara bağlı askeri departmanların görevidir ve her Türk vatandaşı bu görevde yer almakla mükelleftir.

5.SOSYAL HAKLAR VE EKONOMİK HAKLAR:

· Ailenin korunması

· Eğitim ve öğrenim hakkı,

· Çalışma hakları,

· Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt,

· Ücrette adalet sağlanması,

· Sağlık, çevre ve konut hakkı,

· Gençliğin korunması ve spor hakkı,

· Sosyal güvenlik hakları,

· Tüketici hakları,

· Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması

Benzer Konular