Şirket Ortağı Olan Yabancıların Çalışma İzni

Türkiye’de kurulmuş özel şirketlerin yabancı ortağı var ise yabancının şirket ortağı olarak çalışma izni alması gerekmektedir.

Yabancının iş ortağı olarak çalışma izni alabilmesi için, kurulmuş olan şirket tarafından sağlanması gereken kriterler uygunluk göstermesi gerekmektedir.

Yabancılar ülkemizde %100 hisse sahibi olarak şirket kurabilir, devralabilir.

Yabancı ortaklı şirketlerin ödenmiş sermayesi 100 bin TL’den az olamaz. Yabancı iş ortağının hissesi toplam sermayenin %20’ sinden az olmaması ve en az 40.000 TL olması gerekmektedir. Yabancılar %40 hisseden az olmamak şartı ile şirketlere ortak olabilirler.

Yabancı şirket ortağı şirketlerde ödenmiş sermayenin 100.000 bin TL olması durumunda en az %40 hisse sahibi olması gerekmektedir.

Yabancı şirket ortağı şirketlerde ödenmiş sermaye 200.000 bin TL ve üzerinde olması durumunda ise %20 hisse sahibi olması yeterlidir.%20 den az hisse sahibi olan yabancı ortaklar çalışma izni alamazlar.

Yabancı iş ortağı çalışma izni başvurularında, şirket yeni kurulmuş ise ilk altı ay içerisinde istihdam kotası aranmaz. Fakat altı aydan sonra 5 Türk personel çalıştırma şartı aranmaktadır. Uzatma başvurularında, İstihdam kotasına uymayan şirketlerde yabancı ortağın uzatma başvurusu bakanlık tarafından ret edilir.

Şirket kuruluşunun altı aydan fazla olması durumunda ise ödenmiş sermayenin en az 100.000 bin TL olması ve 5 Türk personel çalıştırıyor olması gerekmektedir.

Ödenmiş sermayenin 100.000 bin TL veya geçmiş dönem cirolarının 800.000 bin TL ve üzeri olması gerekmektedir.

Düzenlenmiş olan yeni kanuna göre Anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyelerine ve Limited şirketlerin şirket yetkilisi olmayan diğer yabancı ortaklarına çalışma izni alma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Şirket Müdürü Yabancı Uyruklu ise çalışma izni alması zorunludur.

Yabancı ortağın geçerli ikamet tezkeresi bulunması durumunda yurtiçinden başvuru yapılabilir.

Yabancı ortağın ikamet tezkeresi olmaması durumunda ise yurtdışından Türk Büyükelçiliği aracılığıyla çalışma izni müracaatı yapılır.

Yabancı ortağın uzatma başvurusunda şirketin VERGİ, SGK ve BAĞKUR borcu olmaması veya yapılandırmış olması gerekmektedir.

Yabancıların ilk başvurularında çalışma izinleri bir sene olarak verilmektedir. Birinci sene dolduktan sonra yapılan uzatma başvurularında izin iki sene olarak uzatılabilir.

Önemli : Suriye’de ki Türk büyükelçiliklerinden ülkenin durumu sebebiyle şu an referans numarası alınamadığı için Suriye vatandaşları , Suudi Arabistan Lübnan ve Kuveyt deki Türk büyükelçilikleri aracılığıyla yurtdışı çalışma izni başvurusu için gerekli olan referans numaralarını alabilirler.

Şirket ortağı çalışma izni alması konusunda sizlere tam destek veriyoruz.

Benzer Konular