Turizm Sektöründe Yabancı Personel Çalıştırma Kriterleri Nelerdir?

Turizm Sektöründe Yabancı Personel Çalıştırma için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) tarafından ödenecek taban ücret düzeylerinde ve istihdam kriterlerin de kolaylıklar sağlandı.

Geçtiğimiz yıllarda bölgemizde yaşanılan olaylardan olumsuz etkilenen turizm sektörüne destek olmak amacıyla 2016 ve 2017 yıllarında geçerli olmak üzere turizm sektöründe çalışacak yabancılara ödenecek ücret düzeylerinde ve istihdam kriterlerin de kolaylıklar sağlanmıştır.

Konu hakkında Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler ve sektör temsilcilerinden gelen talepler neticesinde söz konusu ilave kolaylıkların 2018 ve 2019 yılında da devam etmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre;

Yabancıların maaşları asgari ücret üzerinden gösterilebilir.

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli veya belgesiz turizm işletmeleri ile bunların bünyelerinde izinli faaliyet gösteren işletmeler (SPA, güzellik merkezi, spor merkezi, kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil vb. gibi küçük işletmeler), turizm seyahat acentaları, belgeli tatil köyleri ve turizm-animasyon organizasyon firmaları ile müstakil eğlence yerlerinde çalışacak yabancılara en az ödenebilecek ücret başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücretten daha düşük olamaz.

İstihdam kotası uygulanmayacaktır. Firmalar 10 Türk personel çalıştırdığı takdirde istediği kadar yabancı personel çalıştırabilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm işletmeleri ile belgeli tatil köyleri, eğlence sektörü, turizm-animasyon organizasyon firmalarınca uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde istihdam edilecek yabancılar için en az on (10) Türk vatandaşı çalıştırılması halinde, her bir yabancı için ayrı ayrı beş (5) Türk vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.

Aşağıda yer alan mesleklerde uygunluk gösterildiği takdirde çalışma izni kriterlerine tabi tutulmayacaklardır.

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli veya belgesiz turizm işletmelerinin bünyelerinde izinli veya sözleşme ile faaliyet gösteren işletmelerde (kuaför, kuyumcu, deri, halı, tekstil satışı vb. gibi küçük işletmeler) en fazla iki yabancıya çalışma izni kriterlerine tabi tutulmaksızın çalışma izni verilebilir.

Tüm çalışan yabancıların SGK primleri 30 gün üzerinden tam süreli ödenmek zorundadır.

Çalışma izni alınan yabancıya ait sosyal güvenlik primlerinin beyan edilen ücrete göre aylık 30 gün üzerinden ve tam süreli olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.

Başvuru Evrakları Nelerdir?

Turizm Sektöründe Yabancı Personel Çalıştırma için yurt içi ve yurt dışı çalışma izni başvuru evrakları Diğer başvuru evraklarından farklı olarak Turizm işletme belgesi istenilecektir.

Benzer Konular