Şirket Ortağı Olarak Çalışma İzni Belgeleri Neler?

Yabancı şirket ortağı çalışma izni alması için istenilen bilgi ve belgeler aşağıda detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Şirketlerden İstenen Evraklar:

 • Elektronik imza
 • İşyeri SGK numarası
 • Ticaret Odasından Alınmış Faaliyet Belgesi
 • Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • Son yıla ait vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço
 • Başvuru Dilekçesi
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi

Yurtiçi Başvurularda Yabancı Ortaktan İstenen Bilgi ve Belgeler:

 • İkamet tezkeresi ( En az 6 aylık )
 • Kimlik belgelerini gösteren pasaport sureti
 • Noter onaylı ve Türkçe tercümeli diploma veya mezuniyet belgesi
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş biometrik fotoğraf
 • Yabancının telefon numarası
 • Yabancının mail adresi
 • Yabancının medeni hali
 • Yabancının yurtdışı ikamet adresi
 • Yabancının yurtiçi ikamet adresi

Yurtdışı Başvurularda Yabancı Ortaktan İstenen Bilgi ve Belgeler:

 • *Konsolosluktan referans numarası alınırken hazır olması gereken Evraklar : 
 • Konsolosluk başvuru dilekçesi
 • Belirli süreli İş sözleşmesi
 • Adli Sicil Belgesi ( Sabıka Kağıdı)
 • Doğum Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküleri
 •  Bakanlık Başvurusu İçin Gerekli olan Evraklar : 
 • Konsolosluktan alınmış referans numarası
 • Bakanlık Başvuru dilekçesi
 • Belirli süreli Sözleşme
 • Kimlik bilgilerini gösteren pasaport sureti
 • Noter onaylı veya Türkçe tercümeli diploma veya mezuniyet belgesi
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş biometrik fotoğraf
 • Yabancının telefon numarası
 • Yabancının mail adresi
 • Yabancının medeni hali
 • Yabancının yurtdışı ikamet adresi
 • Yabancının yurtiçi ikamet adresi

Not: Yurtiçi Başvurular ve yurtdışı başvurular da şirketlerden istenen evraklar aynıdır. Şirket ortağı olan yabancının başvuru şekline göre yabancının evraklarında değişiklik gösterilmektedir

Benzer Konular