E-Bildirge Kullanıcısı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bilindiği üzere 4/a yani SSK kapsamında sigortalı çalıştırmak isteyen işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’nda işyeri dosyası açtırmaları ve bu dosyadan sigortalılar ile ilgili hizmet bildirimi ve tahakkuk işlemleri için de Ebildirge şifresi almaları gerekmektedir.

EBildirge şifresi eskiden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapalı bir zarf içerisinde verilmekte ve işveren ya da vekilinden başkasına teslim edilmemekteydi. Bu durum özellikle başka şehirde olan işverenler için büyük bir problem teşkil etmekte şifreyi alabilmek için bizzat ilgili birime müracat etmek zorunda kalmaktaydılar. Yapılan düzenleme ile E-bildirge şifreleri internet üzerinden alınmaya başlamış ve işverenler büyük bir yükten daha kurtulmuş oldular.

İşveren veya yetkilendirmiş olduğu kişilere e-bildirge kullanıcı kodu ve şifresi kapalı zarf içerisinde elden teslim edilmekte iken, işyeri tescili için ünitelerimizde müracaat işlemi tamamlanmış işverenlere veya yetkilendirdiği kişilerce e-Devlet üzerinden e-bildirge kullanıcı kodu ve şifresine ulaşım sağlanmıştır.

Peki internetten Ebildirge şifresi nasıl alınır? Yapılması gereken işlemler nelerdir?

İnternetten EBildirge Şifresi Nasıl Alınır?

Sistem tarafından otomatik olarak üretilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işveren/işveren yetkilisine verilmekte olan e-bildirge kullanıcı kodu ve şifrelerine, işverenlerce veya yetkili kılınan kişilerce, sgk.gov.tr adresinde bulunan “e-SGK Şifre” kısmı seçilmek suretiyle e-Devlet şifreleri üzerinden erişilen sayfadan, işyeri numaraları ile ilişkilendirilmiş işyeri şifreleri ve sistem şifrelerine erişmeleri mümkün hale getirilmiştir.

Unutulan EBildirge Şifresi İnternetten Alınabilir mi?

Ebildirge şifrelerinin bloke edilmesi, unutulması veya kaybolması halinde yeni şifre verilmeyecektir.

E-Bildirge Şifreleri İçin İşyeri Tescil Esnasında Artık Gerekli Evraklar ve Sözleşmeler Verilmeyecek mi?

Ebildirge şifrelerine yukarıda belirtildiği üzere e-Devlet üzerinden erişiliyor olması artık işverenlerin işyeri tescili sırasında Sosyal Güvenlik Kurumuna e-bildirge sözleşmesi imzalamayacağı anlamına gelmediğinden, işyeri tescili için Sosyal Güvenlik Kurumu ünitelerine başvuran veya internet üzerinden müracaat eden ya da posta ile işyeri bildirgesi veren işverenlerin, tüzel kişilikse tüzel kişiliği temsile ve ilzama yetkili kişilerin, gerçek kişi ise kendisinin veya yetkilendirdiği kişinin imzalamış olduğu ıslak imzalı e-bildirge sözleşmesini de göndermeleri gerekmektedir.

İşverenin E-Bildirge Şifresi İçin Bizzat Müracat Etmesine Gerek Var mı?

Daha önce işveren veya yetkilendirmiş olduğu kişilere e-bildirge kullanıcı kodu ve şifresi kapalı zarf içerisinde işyerinin tescilli olduğu ünitede teslim edilmekte iken, yeni uygulama ile işveren ve yetkilendirdiği kişi nerede bulunursa bulunsun, e-Devlet sisteminden Türkiye’de tescilli bütün işyerleri için e-bildirge kullanıcı kodu ve şifrelerine ulaşabilme imkanı getirilmiştir. Bu şekilde örneğin şirket merkezi İstanbul veya Ankara’da olan bir işveren Anadolu’nun herhangi bir ilinde işyeri açtığında veya ihale ile bir iş aldığında sadece e-bildirge kullanıcı kodu ve şifresini içeren kapalı zarfı almak için ilgili il müdürlüğüne gitmek zorunda kalırken yeni uygulamayla bu zorunluluk ortadan kaldırılmış ve bürokrasi kaldırılarak işverenlere büyük bir kolaylık getirilmiştir.

Benzer Konular