Kayıtlı elektronik posta (KEP) ve Elektronik İmza (E-imza) işverenler tarafından alınması zorunlu mudur?

Düzenlenen yeni yasaya göre işverenler Elektronik İmza ve KEP adresi almak zorundadırlar. E-İmza ve KEP adresi için şahsi başvuru gerekmektedir, fakat tarafımıza vekâlet verildiği takdirde işveren adına işlemler danışmanlarımız tarafından yapılabilir.

Benzer Konular