Sahte Evrak Düzenleyen ve İşlem Yapanlara Yasal Bilgilendirme

İkamet izni müracaatında yabancıların idareye ibraz etmesi gereken pasaport, sağlık sigortası, tapu senedi, ikamet izni belgesi vb. resmi veya özel belgeleri sahte olarak düzenleyen,

Kendisi sahte olarak düzenlemese bile sahte olduğunu bilerek bu belgeleri kullanan,

Yetkili makamlarca usulüne uygun olarak düzenlenmiş gerçek bir belgede sonradan usulsüz olarak değişiklik yapan,

Belgeyi düzenlemeye yetkili kişilere yalan beyanda bulunan,

Bu belgeleri gizleyen kişiler 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 204, 205, 206, 207 ve 208 inci maddeleri çerçevesinde hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Ayrıca bu yabancılar hakkında 6458 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca sınır dışı etme kararı alınır ve ikamet izni talepleri reddedilir. Gerekli görülmesi halinde ülkeye girişleri yasaklanır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Benzer Konular