Çalışma izni için harç ödenmekte midir?

492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince yabancılara verilecek çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri harca tabidir. Ayrıca 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu uyarınca Bakanlığımızca düzenlenmekte olan çalışma izin belgeleri değerli kâğıt sayılmış olup, düzenlenecek her bir çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinden değerli kâğıt bedeli alınmaktadır. İşverenleri tüm iş yükünden kurtarmak için danışmanlarımız sizler için harç ödemelerini yaparak, harç onayı için Bakanlığımızla görüşüp tüm süreci müşterilerimizin adına yönetmektedirler.

Benzer Konular