2021 Turizm Sektörü İçin Çalışma İzni

2020 yılı Mart ayında başlayan ve günümüze kadar devam eden Covid-19 salgını, 2021 Turizm yılında da devam etmektedir. Bu zorlu süreçte bir çok sektör gibi turizm sektörü de çok büyük darbe almıştır. Pandemi sürecinde en çok etkilenen sektörlerin başında Turizm sektörü gelmektedir. Turizm Sektörü nün yeniden canlanması için, gelen taleplerin karşılanması amacıyla çeşitli kolaylıkların devreye girmesi bakanlık tarafından uygun görülmüştür.

Turizm sektöründe yabancı personel çalışma izni için aranmakta olan kriterlerin başında ilk akla gelen Maaş kriteri ve Türk istihdam kriteridir. Bakanlık tarafından geçmiş yıllarda sağlanan olanaklar gibi 2021 senesi içinde 01.01.2021 tarihi ile 31.12.2021 tarihi arasında sağlanmasına uygun görülmüştür.

Turizm sektöründeki işletmeler, bakanlık tarafından verilen çalışma izni için aranan kriterlere sağlanacak kolaylıklar için için resmi makamlar tarafından alınmış turizm faaliyet izinine sahip olması veya anlaşmalı olması gerekmektedir.

Bu kapsamda ustalık ve uzmanlık gerektiren işlerde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 (on) Türk personel çalıştırması halinde, her bir yabancı için aranan 5 (beş) Türk personel kotası uygulanmayacaktır.

Bu kapsamda, Çalışma izini onaylanması halinde yabancı personele verilecek olan maaş ise en az asgari ücret üzerinden hesaplanabilir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgeli veya belgesiz turizm işletmelerinin bünyesinde bulunan izinli veya sözleşmeli faaliyet gösteren kuruluşlar. En fazla iki (2) yabancı personele kadar çalışma izni kriterlerinden muaf olarak çalışma izni alabilirler.

2021 Turizm Sektörü Yabancı çalışma izni için bizleri arayarak danışmanlarımız tarafından detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Benzer Konular