Yabancı Öğretmen İçin Çalışma İzni ?

Yürürlükte olan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu gereğince, çalışma muafiyeti dışında kalan yabancı uyruklular çalışma izni almak suretiyle çalışabilirler. Yabancı uyruklu öğretmenlerin çalışma esaslarını düzenleyen yönetmelik gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı’na tabi olarak çalışacak yabancı uyruklu öğretmenlerin ön izin belgesi alması gerekmektedir. Ön izin belgesi alındıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na izin almak üzere başvuru yapılır. Türkiye’de yabancı öğretmen yada öğretim görevlisi olarak çalışma izni almanız için gerekli bu işlemleri, proje danışmanlarımız sizler için titizlikle takip edecektir.

Yabancı öğretmenin çalışma izni başvurusu öğretmenin çalışacağı öğretim kurumunun Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olup olmadığına göre değişiklik göstermektedir. Şöyle ki, MEB’e bağlı olan özel öğretim kurumlarında çalışacak yabancı öğretmenlerin ön izin belgesi alması gerekmektedir. MEB’e tabi olmayan özel öğretim kurumlarının faaliyet gösterebilmeleri için izin belgelerini başvuru esnasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Öğretmenin Türkiye’de ikamet etmesi halinde başvuru Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, Türkiye dışında bulunması halinde ise Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği aracılığıyla ( ilgili ülkenin konsolosluğu)  ARP Danışmanlık  farkı ile en kısa sürede başvuru yapılacaktır.

Yabancı Öğretmenden İstenen Belgeler:

  • Başvuru dilekçesi
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) başvuru formu
  • Türkiye’den yapılacak başvurular için ikamet izin belgesinin fotokopisi(en az 6 ay süreli olması gerekmektedir)
  • Pasaport veya yerine geçen seyahat belgesinin fotokopisi( Belgenin Latin alfabesi ile yazılı olmadığı durumlarda noter onaylı tercümesi)
  • Diplomanın bir nüshası (Yurt dışı üniversitelerinden mezun olan yabancıların Yüksek Öğretim Kurulu’ndan denklik alması gerekmektedir. Ayrıca diplomanın noter tasdikli Türkçe tercümesi)
  • Ön izin belgesi (MEB’e bağlı öğretim kurumlarında çalışacak olanlardan talep edilmektedir)

İşverenden İstenen Belgeler

  • Türkiye Ticaret Gazetesi’de kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısının yer aldığı sayfa
  • Vergi dairesi veya SMMM onaylı bilanço , kar ve zarar tablosu

Yabancı öğretmen çalışma izni ?

Benzer Konular