Aile İkamet İzni

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 34 ila 37. maddelerinde aile ikamet izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 30 ila 34. maddelerinde aile ikamet izni düzenlenmiştir.

Kimlere Düzenlenebilir?

Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamında olanların veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin;

  1. a) Yabancı eşine,
    b) Kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna,
    c) Kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna,

düzenlenebilir.

Aile ikamet izni talebinde bulunan yabancının birden fazla eşi olması hâlinde, eşlerden yalnızca birine düzenlenebilir. Ancak, yabancının tüm çocuklarına verilebilir.

Çocukların taleplerinde ülkemiz dışında varsa ortak velayeti bulunan anne veya babanın muvafakati olmalıdır.

Öğrenci ikamet izni almadan ilk ve ortaöğretim kurumlarında on sekiz yaşına kadar eğitim hakkı sağlamaktadır.

Aile ikamet izni olan yabancılar aşağıdaki hallerde kısa dönem ikamet izni talebinde bulunabilir:– Boşanma durumunda Türk vatandaşıyla evli ve en az üç yıl bu izinle kalmışsa,
(Ancak aile içi şiddet nedeniyle mağdur olduğunu mahkeme kararıyla ispat eden yabancılardan en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olma şartı aranmamaktadır.)- Destekleyicinin ölmesi durumunda destekleyiciye bağlı aile ikamet izniyle ülkemizde kalıyorsa,- Ülkemizde en az üç yıl aile ikamet izniyle kalmış olanların on sekiz yaşını doldurmuş olması halinde.

Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?

– Her defasında üç yılı aşmayacak şekilde düzenlenebilir.
– Süresi hiçbir şekilde destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz.

Aile İkamet İzninin Şartları Nelerdir?

Düzenlenebilmesi için yabancıların Kanunun 35 inci maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.

– Destekleyicide aranan şartları karşılamak,
(Destekleyicinin; tüm aile fertlerini kapsayan geçerli sağlık sigortası, fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmamak kaydıyla aylık gelire sahip olması, son beş yıl içinde aile düzenine karşı suç işlememiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemesi, az bir yıl Türkiye’de ikamet etmesi ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması)

– Destekleyicinin yanında kalmak üzere aile ikamet izni talebinde bulunanlarda aranan şartları karşılamak,
(Ülkemizde kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmesi, belirtilen kişilerle birlikte yaşadığını veya yaşama niyetini taşıdığını ortaya koyması, eşlerin on sekiz yaşını doldurmuş olması, anılan Kanunun 7. maddesi kapsamına girmemesi, evliliğin izin almak amacıyla yapılmamış olması)

Red, İptal veya Uzatılmama nedenleri nelerdir?
Aranan şartların yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması,
Veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi,
Hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması,
hallerinde verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

Benzer Konular