T.C. Vatandaşı ile 1 (bir) yıldır evliyim ve Türkiye’de yaşamaktayız. Çalışma izni almamda herhangi bir kolaylık sağlar mı ?

Herhangi bir kolaylık sağlamaz.

Çünkü 4817 Sayılı Kanun ve bu kanuna ilişkin çıkartılan yönetmelikle diğer vatandaşlara göre koruyucu ve kolaylaştırıcı düzenlemeler olup söz konusu düzenlemeler de ise; 4817 Sayılı Kanunun 8. maddesi Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; Bir Türk vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan veya evlilik birliği en az 3 yıl sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte Türkiye’de yerleşmiş olan yabancılar ile bunların Türk vatandaşı eşinden olan çocuklarına bu kanunda öngörülen sürelere tabi olmaksızın çalışma izni verilebilir hükmüne yer verilmiştir.

Benzer Konular