Çalışma İzni Hakkında Bilgiler

Ülkemize çalışma amacıyla gelen ya da bir şekilde gelmiş olup çalışmak isteyen yabancı uyruklu vatandaşlar izin almak zorundadır. 4817 sayılı Türkiye Cumhuriyeti kanununda yabancılar hakkındaki izin bilgileri yer alır. Arp Danışmanlık çalışma izni alma konusunda yardımcı bir şirkettir. Türkiye’de çalışan yabancı uyruklu kişilerin çalışma izni T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilir ve düzenlenir.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, yabancı uyruklu bir işçi çalıştırmak için Türk işçiler atlanamaz. Bir iş yerinde en az 10 Türk işçi çalıştırılmadan yabancı uyruklu işçi alınamamaktadır. Çalışan her bir yabancı personel için ayrı olarak beş Türk personelin istihdamına göre kota ayrıca uygulanmayacak. Bu arada yabancı uyruklu vatandaşların maaşları da Türkler gibi en az asgari ücret üzerinden yatırılmalıdır. Türkiye’de gerçekleşen ve turizmi olumsuz etkileyen olaylardan sonra bakanlığımız 2016 ve 2017 için turizm sektöründe çalışan yabancı uyruklu vatandaşlara bazı kolaylıklar sağlamıştır. Ödenecek ücret düzeyleri ve istihdam kriterlerinde düzenlemeler yapılarak, olumlu çalışma ortamı sağlanmıştır. Bu kararın daha sonra 2018 ve 2019 yıllarında da devamı uygun görülmüştür.

Bir yabancının Türkiye’de çalışma izni alabilmesi için bakılan bazı standart belgeler vardır.

Yabancının eğitim durumu, ikameti, sahip olduğu tecrübe, bilgi ve birikimidir. Fakat bu belgeler haricinde en önemli olan yabancı uyruklu personeli istihdam edecek işletmenin durumudur. Bir iş yerinde yabancı personel çalıştırabilmek için bazı şartlar vardır. Örneğin iş yerinin ödenmiş sermayesi 100.000 TL ya da son yıl ihracatının en az 250.000 ABD Doları ya da brüt satışların en az 800.000 TL olması gerekmektedir. Kültür Bakanlığı üzerinde kayıtlı belgesi olan veya olmayan turizm firmaları ile buralarda izinli şekilde çalışan işletmeler (kuaför, spa, kuyumcu, güzellik merkezi vb.) tatil köyleri, animasyon organizasyon, seyahat acentaları gibi yerlerde çalışan kişiler asgari ücretten daha azını alamaz.

T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı izin verirken ülkenin o anki durumu da önem arz eder. Bakanlık personeli çalışma izni verirken insiyatif kullanabilir. Bunun için bir danışmanlık şirketinden yardım alınabilir. Yabancı uyruklu kişilerin izin alabilmesi için eksiksiz ve hatasız bir başvuru dosyası hazırlanmalıdır. Ayrıca yalnızca başvuru dosyası hazırlamakla bitmez. Düzenli başvuru takibi de yapılması şarttır. Turizm sektöründe yabancı personel çalıştırabilmek için çalışma izni başvuru evraklarının dışında da bir evrak istenir. İzin talep eden kişinin nerede çalışacağı en önemli konudur. Çünkü istenen diğer belge çalışılacak işletmenin turizm işletme belgesidir. Çalışma izni ikamet izni yerine de geçen bir belgedir. Bu nedenle yabancı uyruklu kişiler tarafından çok önemli bir belgedir. Sağlık alanında çalışacak kişiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurmadan önce kendi birimlerinden ön izin almalıdır. Eğitim meslek grupları Milli Eğitim Bakanlığı ya da Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığından, sağlık grupları da Sağlık Bakanlığından ön izin almalıdır.

Çalışma izni alınırken pasaport tarihine bakılır. Bir yabancının çalışma izni onaylanırsa izin pasaport bitim tarihinden 60 gün öncesini aşmayacak şekilde düzenlenmelidir. Çalışma izni başvuru tarihiyle beraber 60 günden az pasaport ile yapılan çalışma izin başvuruları dikkate alınmaz.

Harç Tutarı

Harçlar kanunu gereğince çalışma izni için ödenmesi gereken harç tutarı vardır. Burada Bakanlığın düzenlediği kağıtlar değerli kağıtlar sınıfına girer. Bu nedenle düzenlenen her izin için kağıt bedeli alınmaktadır. Arp Danışmanlık işverenleri harç ödeme yükünden kurtarır. Sizler için bu tarz işlemleri hallederek konuyu müşterilerimiz adına yönetiyoruz.

Benzer Konular