Bağımsız çalışma izni nedir?

Profesyonel meslek mensubu yabancılara, diğer kanunlarda belirtilen özel şartların sağlanması kaydıyla bağımsız çalışma izni verilebilir.

Bağımsız çalışma izni başvurularının uluslararası işgücü politikası doğrultusunda değerlendirilmesinde, yabancının;

Eğitim düzeyi,

Mesleki deneyimi,

Bilim ve teknolojiye katkısı,

Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi,

Yabancı şirket ortağı ise sermaye payı ile

Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar dikkate alınır.
Bağımsız çalışma izni, süreli olarak düzenlenir.

Benzer Konular